Service

För att säkerhetsställa bästa möjliga drift bör anläggningen ses över med jämna mellanrum. Underhållsservicen minimerar driftstörningar och förlänger livstiden på anläggningen, samtidigt som en hög besparing bibehålls.

Serviceintervallen är beroende på anläggningstyp samt i vilken miljö den är monterad i.
Rekommendationen är 1-2 år mellan servicetillfällena.

Vi utför service på de flesta märken på marknaden. Kontakta oss för mer information.


Ni kan köpa nya filter, rengöringsvätskor, reservdelar genom oss.
Som ackrediterat kontrollorgan utför vi även årskontroller.

Vi är auktoriserade serviceombud för Nibe och Sverigepumpen.