Upplands Kyl & Värme AB

Verksamhet

Vi säljer, installerar och utför service inom området för värme- och kylanläggningar.

Upplands Kyl & Värme AB är certifierade och Swedac-ackrediterade inom
kylteknik vilket innebär att vi utför våra uppdrag enligt gällande
internationellt erkänd standard.

Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe.

Vi är återförsäljare av Daikin. Vi är återförsäljare av Sverigepumpen.


                                     

Login